1. Home page
  2.  > 
  3. Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website van Bridesire Limited. Bridesire verleent haar diensten aan u onderhevig aan de kennisgevingen, voorwaarden en condities die in deze overeenkomst (de "Overeenkomst") worden vermeld. Bovendien, als u gebruiokmaakt van een Bridesire dienst (bv., recensies van klanten), wordt u onderworpen aan de regels, richtlijnen, beleid, bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke diensten, en ze zijn opgenomen in deze Overeenkomst via deze verwijzing. Bridesire behoudt zich het recht voor om deze site en deze voorwaarden en bepalingen op elk moment te wijzigen.
Surfen, browsen, of op elke andere wijze gebruikmaken van deze website geeft uw akkoord aan met al de bepalingen en voorwaarden in deze overeenkomst. Lees deze overeenkomst zorgvuldig voordat u verder gaat.

Gebruik van de site:

U geeft aan en garandeert dat u ten minst 18 jaar oud bent of de Website bezoekt onder toezicht van een ouder of voogd. Onderhevig aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, verleent Bridesire u een beperkte, intrekbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om de Website te bezoeken en te gebruiken door het op uw internetbrowser weer te geven met alleen als doel het kopen van persoonlijke artikelen die op de Website worden verkocht, en niet voor commercieel gebruik of gebruik namens een derde partij, behalve als hiervoor expliciet van tevoren toestemming is gegeven door Bridesire. Elke inbreuk op deze Overeenkomst zal leiden tot het onmiddellijk intrekken van de licentie gegeven in deze paragraaf zonder dat u dat wordt medegedeeld.
Behalve wanneer toegestaan in de bovenstaande paragraaf mag u deze Website of een deel ervan niet herproduceren, distribueren, weergeven, verkopen, overdragen, er afgeleide werken van maken, het vertalen, modificeren, reverse-engineering erop uitvoeren, het uit elkaar halen, decompileren, of erop andere wijze van profiteren tenzij u er uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor hebt gekregen van Bridesire. U mag de informatie die op de Website wordt gegeven niet voor commerciële doeleinden gebruiken of de Website gebruiken voor het voordeel van een ander bedrijf tenzij hiervoor van tevoren werd gegeven door Bridesire. Bridesire behoudt het recht voor om naar eigen inzicht services te weigeren, accounts te beëindigen, en/of of bestellingen te weigeren, inclusief, zonder beperking, als Bridesire gelooft dat het gedrag van de klant in strijd is met de wetten die van toepassing zijn of schadelijk zijn voor de belangen van Bridesire.

U mag geen informatie of ander materiaal uploaden, distribueren, of op andere wijze publiceren dat (a) inbreuk maakt op de copyrights, patenten, handelsnamen, servicenamen, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van een persoon; (b) lasterlijk, bedreigend, schandaliserend, obsceen, onfatsoenlijk of pornografisch is, of tot civiele of criminele aansprakelijk kan leiden onder Amerikaanse of internationale wetgeving; of (c) dat bugs, virussen, wormen, valdeuren, Trojaanse paarden of andere schadelijke codes of eigenschappen bevat. Bridesire mag u een wachtwoord- en accountidentificatie toewijzen waardoor u in staat bent om bepaalde delen van deze Website te gebruiken. Elke keer dat u een wachtwoord of identificatie gebruikt wordt u geacht gemachtigd te zijn om toegang te hebben en de Website te gebruiken op een wijze die overeenkomt met de voorwaarden gesteld in deze Overeenkomst, en Bridesire is niet verplicht om de machtiging of de bron van een dergelijke toegang of het gebruik van de Website te onderzoeken.
U alleen bent verantwoordelijk voor alle toegang en gebruik van deze Website door iedereen die het wachtwoord en de identificatie gebruikt oorspronkelijk aan u toegewezen ongeacht of u nu wel of geen toestemming hebt gegeven om deze Website te bezoeken en te gebruiken, inclusief en zonder beperking, alle communicatie en overdracht en verplichtingen (inclusief en zonder beperkingen, financiële verplichtingen) waaraan u moet voldoen tijdens het bezoeken en gebruiken. U alleen bent verantwoordelijk voor het beschermen van de beveiliging en vertrouwelijkheid van het aan u toegewezen wachtwoord en identificatie. U moet Bridesire onmiddellijk inlichten over elk ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of identificatie of elke andere inbreuk of potentiële inbreuk op de beveiliging van deze Website. Deze Website is eigendom van Bridesire (Bridesire) [Regnr. 1141168] geregistreerd onder de wetten van Hongkong SAR met een geregistreerd adres op 7/F., China Insurance Group Building, No. 141 Des Voeux Road Central, Hongkong.
Deze "site" is eigendom van Bridesire Limited ("Bridesire") [Reg. Nee 1141168] geregistreerd onder HongKong SAR wetten met zetel op 7 / F., China Insurance Group opgebouwd, nr. 141 Des Voeux Road Central, Hong Kong.

Reviews en Opmerkingen

Tenzij anders aangegeven in deze Overeenkomst of op de Website, is en wordt alles dat u indient of post op de Website en/of aan Bridesire levert, waaronder en zonder beperkingen, ideeën, kennis, technieken, vragen, recensies, opmerkingen, en suggesties (collectief bekend als "Suggesties") als niet-vertrouwelijk en als rechtenvrij behandeld, en door het in te dienen of te posten stemt u er onherroepelijk mee in dat u de invoer en alle IP-rechten gerelateerd hieraan (exclusief morele zoals auteursrechten etc.) kosteloos in licentie gegeven aan Bridesire en heeft Bridesire de royalty-vrije, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepbaar en overdraagbaar recht om dergelijke Suggesties te gebruiken, kopiëren, distribueren, weer te geven, publiceren, uit te voeren, te verkopen, te leasen, over te brengen, aan te passen en afgeleide werken te produceren van dergelijke Suggesties en op elke wijze en in elke vorm, en om dergelijke Suggesties te vertalen, modificeren, een reverse-engineering erop uit te voeren, uit elkaar te halen, of te decompileren. Alle Suggesties worden automatisch het enige en exclusieve eigendom van Bridesire en mogen niet aan u worden teruggegeven en u stem ermee in om geen geschil te beginnen over enig gebruik van de invoer door Bridesire in de toekomst.

U garandeert dat uw Suggesties, zowel geheel als onderdelen daarvan, verschoont en vrij zijn van elke inbreuk op IP-rechten, geschillen of claims gemaakt door derden. Bridesire gaat is niet aansprakelijk voor misbruik van copyright of enige andere rechten van derden door u. U neemt de verdediging op zich voor de Sponsor en stelt deze schadeloos voor verliezen veroorzaakt door de invoer voor welke doeleinden dan ook.

Naast de rechten die van toepassing zijn op elke Suggestie als u opmerkingen of recensies post op de Website, geeft u Bridesire ook het recht om de naam waaronder u recensies, opmerkingen of andere Inhoud, als deze er is, indient te gebruiken in samenhang met een dergelijke recentie, opmerking, of andere inhoud. U geeft aan en garandeert dat u eigenaar bent of op andere wijze alle rechten tot de recentie, opmerkingen, en andere Inhoud die u op deze Website post in beheer hebt, en dat het gebruik van uw recensies, opmerkingen of andere Inhoud door Bridesire geen inbreuk maakt op de rechten van een derde partij. U mag geen valse e-mailadressen gebruiken, het niet doen voorkomen dat u iemand anders bent dat uzelf, of op andere wijze Bridesire of derde partijen misleiden wat betreft de oorsprong van de Suggesties of Inhoud. Bridesire kan maar is niet verplicht om Suggesties te verwijderen of te bewerken (inclusief opmerkingen of recensies) om welke redenen dan ook.

Copyright

Alle tekst, grafieken, foto’s of andere afbeeldingen, knopiconen, audioclips, logo’s, slogan’, handelsnamen of woordsoftware en andere inhoud op de Website van Bridesire (collectief bekend als “Inhoud") is exclusief eigendom van Bridesire of de leveranciers van de inhoud. U mag niets van de Inhoud gebruiken, kopiëren, modificeren, overdragen, weergeven, publiceren, verkopen, in licentie geven, uitvoeren in het openbaar, distribueren, of op commerciële wijze winst maken of op andere wijze iets van de Inhoud verwijderen op een wijze niet toegestaan door Bridesire, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van tevoren gegeven door Bridesire. Het gebruik van Data-mining, robots, of soortgelijke manieren van het verzamelen van gegevens en extraheergereedschap op Bridesire evenals het gebruik van de handelsnamen of servicenamen in de metatags van Bridesire is streng verboden. U mag de Inhoud alleen voor persoonlijke informatie bekijken en gebruiken en voor het winkelen en bestellen op de Website en niet voor andere doeleinden. Het verzamelen, arrangeren, en assembleren van alle Inhoud op deze Website (de "Samenstelling”) behoren exclusief toe aan Bridesire. U mag de Inhoud of Samenstelling van Bridesire niet gebruiken op een wijze die Bridesire in diskrediet brengt of op een wijze die waarschijnlijk verwarring veroorzaakt of in strijd is met de wetten of regels die van toepassing zijn. Alle software die op deze Website wordt gebruikt, (de “Software”) is in eigendom van Bridesire en/of de leveranciers van haar software. De Inhoud, Samenstelling en de Software worden allemaal beschermd door landelijke en internationale auteursrechten. Alle rechten niet uitdrukkelijk gegeven worden gereserveerd door Bridesire. Overtreders zullen voor het gerecht worden gedaagd naar vol vermogen van de wet.

Bridesire herkent en respecteert alle auteursrechten en handelsnamen. Als gevolg heeft het gebruik van televisie, films, muziek, het filmfestival en andere namen of titels geen verbinding met Bridesire en zijn het exclusieve eigendom van de houders van de auteursrechten en handelsnamen. Onze jurken zijn geïnspireerd door de stijl van celebrities, en zijn onze recreaties van artikelen gedragen door celebrities op uw favoriete tv-shows en het rode tapijt; echter ze zijn niet geautoriseerd, of bevestigd, of verbonden met deze shows op welke wijze dan ook, en zijn niet bedoelt als inbreuk op geregistreerde handelsnamen of auteursrechten.

Inbreukbeleid intellectueel eigendom

Bridesire voert het beleid om de juiste actie te ondernemen als het noodzakelijk is om alle relevante landelijke en internationale wetten in acht te nemen en te erkennen in verband met materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt op een handelsnaam, copyright en alle of andere Intellectuele eigendomsrechten. Als u het eigendom hebt van intellectuele rechten en van mening bent dat Bridesire goederen en/of services verkoopt, te koop aanbiedt, of verkrijgbaar maakt, die een inbreuk zijn op uw intellectuele eigendomsrechten, moet u de volgende informatie volledig opsturen naar ipip@Bridesire
Benodigde Informatie
      1. Een elektronische of fysieke handtekening van de person gevolmachtigd om te handelen namens de eigenaar van het exclusieve eigendom waarvan wordt beweerd dat er inbreuk op wordt gemaakt;
      2. Een beschrijving van het zogenaamd inbreukmakende werk of materiaal;
      3. Een beschrijving van waar het zogenaamd inbreukmakend materiaal zich op de Website bevindt (URL van product(en));;
      4. Informatie die redelijk voldoende is om ons in staat te stellen met u contact op te nemen zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
      5. Een verklaring door u waarin u aangeeft dat u er goed vertrouwen in hebt dat het gebruik van materiaal waar het geschil om gaat niet wordt geautoriseerd door het copyright of andere rechthebbende, de vertegenwoordiger ervan of de wet;
      6. Identificatie van de intellectuele eigendomsrechten waarvan u beweerd dat er inbreuk op is gemaakt door de Website (bijvoorbeeld "XYZ copyright", "ABC handelsnaam, Regnr. 123456, geregistreerd 1/1/04",etc); en
       7. Een verklaring door u waarin u aangeeft dat de bovenstaande informatie accuraat, en onder straffe van meineed, dat u de eigenaar bent van het copyright of geautoriseerd bent om te handelen namens de eigenaar waarvan wordt beweerd dat er inbreuk is gepleegd op zijn exclusieve recht.  

Beeindiging en het gevolg van de beeindiging

Naast elke andere juridische of gerechtelijke oplossingen, heeft Bridesire het recht om, zonder voorafgaande mededeling aan u, de Overeenkomst te beeiindigen of enige of alle rechten die u hebt onder deze Overeenkomst in te trekken. Bij het beeiindigen van deze Overeenkomst moet u onmiddellijk alle toegang tot en het gebruik van deze Website beeiindigen, en zal Bridesire, naast andere juridische of gerechtelijke oplossingen, onmiddellijk alle wachtwoord(en), en accountidentificatie aan u uitgegeven, intrekken en u toegang tot en het gebruik van deze Website helemaal of gedeeltelijk weigeren. Elke beeiindiging van deze Overeenkomst heeft geen invloed op de respectievelijke rechten en verplichtingen (inclusief en zonder beperking, betalingsverplichtingen) van de partijen die er zijn vóór de datum van beeiindiging.

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN IN DE STANDAARD VERKOOPVOORWAARDEN DIE HETZELFDE VAN ELK PRODUCT OP DEZE WEBSITE DEKKEN, WORDT DEZE WEBSITE, DE PRODUCTEN DIE ER TE KOOP WORDEN AANGEBODEN, EN DE TRANSACTIES DIE ER OP WORDEN UITGEVOERD, GELEVERD DOOR Bridesire OP EEN ZOALS HET IS BASIS. Bridesire GEEFT NIET AAN OF GEEFT GEEN GARANTIES VAN WELKE SOORT DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF GEÏMPLICEERD, OVER DE WERKING VAN DE WEBSITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIAAL OF PRODUCTEN OP DEZE WEBSITE BEHALVE HIER VOOR ZO VER ALS TOEGESTAAN BIJ DE WET DIE VAN TOEPASSING IS; Bridesire WIJST ALLE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN FITHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, TITEL, STIL GENIETEN, DE ACCURATESSE VAN DE GEGEVENS, EN SYSTEEMINTEGRATIE AF. OP DEZE WEBSITE KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN, FOUTEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN VOORKOMEN. Bridesire GARANDEERT NIET DAT DE INHOUD ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN. VOOR ZO VER TOEGESTAAN DOOR DE WET, IS Bridesire NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE VAN WELKE SOORT DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, INDIRECT PER ONGELUK, STRAFFENDE, EXEMPLAIRE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE. VOOR ZO VER TOEGESTAAN DOOR DE WET DIE VAN TOEPASSING IS, ZAL DE TOTALE SCHULD VAN Bridesire AAN U VOOR SCHADE (ONGEACHT DE BASIS VOOR DE HANDELING) NIET HET GEMIDDELDE OVERSCHRIJDEN VAN HET BEDRAG AAN VERGOEDINGEN DAADWERKELIJK BETAALD DOOR U AAN Bridesire TIJDENS DE MAAND VOORAFGAAND AAN DE HANDELING DIE NAAR MEN BEWEERD RESULTEERT IN DE SCHULD VAN Bridesire.

Accepteren van bestellingen

Merk op dat er bepaalde bestellingen kunnen zijn die we niet kunnen accepteren en moeten annuleren. Bridesire behoudt het recht om, naar eigen inzicht, een bestelling te weigeren of te annuleren om welke reden dan ook. Sommige situaties die ertoe kunnen leiden dat uw bestelling wordt geannuleerd zijn ondermeer een beperking op de beschikbare aankoophoeveelheid, onnauwkeurigheden of fouten in de informatie over het product of de prijs, problemen ontdekt door onze afdeling voor krediet- en fraudepreventie-afdeling. Wij kunnen ook om extra verificaties of informatie vragen voordat er een bestelling wordt geaccepteerd. Wij zullen contact met u opnemen als uw hele bestelling of een deel ervan wordt geannuleerd of als er extra informatie nodig is om uw bestelling te accepteren.
 

Betalingen binnen de EU

Indien u zich in een land bevindt dat tot de Europese Unie behoort, dan vormen deze voorwaarden een overeenkomst tussen u een Bridesire (UK) LIMITED. Volgens deze overeenkomst zullen goederen en/of diensten worden geleverd ia Bridesire (UK) LIMITED) als een vertegenwoordiger van Bridesire LIMITED of door Bridesire LIMITED, afhankelijk van de betalingsmethode gebruikt voor de aankoop van de goederen en/of diensten. Indien u zich in een ander land bevindt, dan vormen deze voorwaarden een overeenkomst tussen u en Bridesire LIMITED en goederen en/of diensten zullen direct door Bridesire LIMITED worden geleverd.

Typografische fouten

Hoewel Bridesire er naar streeft om de informatie van het product en de prijs zo accuraat mogelijk te laten zijn, kunnen er prijs- of typografische fouten voorkomen. Bridesire kan de prijs van een artikel pas na het plaatsen van een bestelling bevestigen. In geval dat er een artikel op staat met een onjuiste prijs of met onjuiste informatie als gevolg van een fout bij de prijs of de productinformatie, heeft Bridesire het recht, naar eigen inzicht, om bestellingen geplaatst voor dat artikel te weigeren of te annuleren. In geval van een verkeerd geprijsd artikel, kan Bridesire, naar eigen inzicht, met u contact opnemen voor instructies of uw bestelling annuleren en u bericht geven over het annuleren.

Prijzen in verschillende valuta

De prijzen van de producten verkocht door Bridesire is gebaseerd op uitkomsten berekend in Amerikaanse Dollars (US$). Prijzen in andere valuta zijn geconverteerd van US Dollars volgens de meest recente wisselkoersen. Als gevolg van fluctuerende valuta, zijn de prijzen weergegeven in andere dan Amerikaanse valutadenominaties op de Website, behalve die op de individuele productpagina. Misschien niet de meest recente. Plekken op de Website waar andere dan Amerikaanse valutadenominaties inaccuraat kunnen zijn ondermeer, maar niet beperkt tot: promotiebanners, promotiepagina’s, en informatiepagina’s over productcategorieën. De prijs weergegeven op een individuele productpagina, ongeacht de valutadenominatie, is de huidige prijs die u moet betalen aan Bridesire, exclusief verzendkosten.

Arbitrage

Als de partijen het niet lukt om een geschil binnen dertig dagen na het begin van het geschil op te lossen, stemmen zij er beide me in om het geschil voor te leggen aan het Hong Kong International Arbitration Center (de “HKIA”) ter arbitrage welke op een wijze zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de arbitrageregels opgesteld door de Commissie en geldig op het moment van het verzoek van arbitrage. De arbitrage-uitkomsten zijn definitief en bindend voor beide partijen.

Links

Deze Website kan links naar andere websites op het Internet bevatten die in eigendom zijn en gebruikt worden door derden. U erkent dat Bridesire niet verantwoordelijk is voor de werking of inhoud op of via een dergelijke website.

Compensatie

U stemt er mee in dat Bridesire.nlpensatie bij wet voor een daadwerkelijke of potentiële inbreuk van deze Overeenkomst inadequaat zou zijn, en dat Bridesire recht heeft op specifieke prestaties of bevel, of beide, naast eventuele schade die Bridesire juridisch kan verhalen, in combinatie met uitgaven van het oplossen van geschillen, inclusief, maar zonder beperking, advocaatkosten.

Geen recht op compensatie van Bridesire zal elke andere uitsluiten bij wet of in billijkheid, inclusief maar zonder beperkingen, schadebevel, advocaatkosten en uitgaven.

Nooit zal een gegeven verklaring van afstand door Bridesire waarin ze afziet van haar rechten of vergoedingen onder deze voorwaarden impliceren dat er een verplichting bestaat om een soortgelijke, toekomstige of ander soort verklaring van afstand te geven.

These Terms of Service and any separate agreements whereby we provide you shall be governed by and construed in accordance with the laws of UK.

DRESSBOOM LIMITED
2nd Floor Avebury House, 55 Newhall Street, Birmingham, West Midlands, B3 3RB, United Kingdom
[Let op: dit adres is niet het afleveradres. Neem voor retour- en ruilverzoeken eerst contact op met onze klantenservice. Bedankt.]