1. Home page
  2.  > 
  3. Privacybeleid

Privacybeleid

Privacyverklaring


Bridesire respecteert uw privacy en neemt uw online veiligheid serieus. Om u te voorzien van de beste producten, efficiënte klantenservice en tijdige updates, registreren wij een verscheidenheid aan informatie van uw bezoek aan onze website. Om u de beste producten, efficiënte klantenservice en tijdige updates te kunnen verschaffen, registreren we een verscheidenheid aan informatie omtrent uw bezoek aan onze site.

Bridesire Privacybeleid

Bedankt voor uw bezoek aan de website ("Site") van Bridesire Limited (alle verwijzingen naar "ons" en "onze" verwijzen naar Bridesire.nl). Wij respecteren uw privacy en informeren u graag over het door ons gehanteerde beleid om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Dit Privacybeleid legt uit:
Hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, en (onder bepaalde voorwaarden) openbaren.
Welke stappen we hebben ondernomen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen.
Wat uw opties zijn met betrekking tot het verzamelen, gebruik en openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens.

Deze Privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op deze website en is niet noodzakelijkerwijs van toepassing op persoonlijke gegevens die wij offline over u verzamelen. Raadpleeg voor details hierover het gedeelte over het offline verzamelen, gebruiken & openbaarmaken gegevens. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacypraktijken op andere websites dan Bridesire.nl waarnaar deze Site linkt of die links bevatten naar deze Site.

Door een bezoek te brengen aan onze Site gaat u akkoord met de in deze Verklaring beschreven praktijken.                    
Hoe verzamelt Bridesire.nl gegevens over mij?
Hoe gebruikt Bridesire.nl mijn persoonlijke gegevens?
Hoe worden cookies en andere technologieën gebruikt om gegevens te verzamelen?
Verstrekt Bridesire.nl mijn persoonlijke gegevens ooit aan derden?
Zijn de door Bridesire.nl over mij verzamelde gegevens veilig?
Mogen kinderen gebruik maken van Bridesire.nl?
Hoe gebruikt en openbaart Bridesire.nl de offline over mij verzamelde gegevens?
Waar kan ik updates over dit beleid vinden?

Hoe verzamelt Bridesire.nl gegevens over mij?

Wij verzamelen gegevens van gebruikers van de Site op verschillende manieren, met als doelstelling het verstrekken van een efficiënte, zinvolle en aangepaste winkelervaring. We kunnen uw persoonlijke gegevens bijvoorbeeld gebruiken om:
   * Gegevens die u ons eerder hebt verstrekt te registreren en snel terug te halen
   * U te helpen snel informatie, producten en diensten te vinden
   * Content te creëren die voor u relevant is
   * U op de hoogte te stellen over nieuwe informatie, producten en diensten

Registratie en bestellen: Om bepaalde delen van deze Site te kunnen gebruiken of producten te bestellen, moeten alle klanten op een online registratieformulier persoonlijke informatie invullen, met inbegrip van maar niet beperkt tot naam, geslacht, verzend- en factuurgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en creditcardnummer. Bovendien kunnen wij u vragen naar het land waarin u woonachtig bent en/of waarin uw organisatie actief is, zodat we aan de toepasselijke wetten en voorschriften kunnen voldoen. Deze informatie wordt gebruikt voor facturatie, orderverwerking en interne marketing, alsmede om met u te communiceren over uw bestelling en onze site.

E-mailadressen: Diverse locaties op de Site laten u uw e-mailadres invoeren voor doeleinden met inbegrip van maar niet beperkt tot: registratie voor gratis promotionele aankondigingen, verzoeken om geïnformeerd te blijven over nieuw binnengekomen merken of productstijlen, of aanmelding voor onze e-mail nieuwsbrief. Verder is elke deelname aan door Bridesire.nl georganiseerde promotionele prijsvragen volledig vrijwillig en vereist dit de openbaarmaking van contactgegevens die noodzakelijk zijn om winnaars te informeren en prijzen toe te kennen. Wij kunnen de namen en woonplaatsen van winnaars van dergelijke prijsvragen op onze Site publiceren.

Telefoonnummer: Diverse locaties op de Site laten u uw telefoonnummer invoeren voor doeleinden met inbegrip van maar niet beperkt tot: sms-verificatie, registratie voor gratis promotionele aankondigingen, verzoeken om geïnformeerd te blijven over nieuw binnengekomen merken of productstijlen, of aanmelding voor onze sms-nieuwsbrief.

Logbestanden: Zoals de meeste websites herkent de Siteserver automatisch de internet url van waaraf u deze Site bezoekt. Wij kunnen ook een log bijhouden van uw Internet Protocol (IP) adres, internet service provider en datum/tijd-stempel in het kader van systeembeheer, bestelverificatie, interne marketing en systeemprobleemoplossing. (Een IP-adres kan de locatie van uw computer op het internet aangeven) 
    
Product reviews:
 Wij vragen bij het indienen van product reviews om een e-mailadres en locatie. Uw e-mailadres blijft privé, maar uw locatie is zichtbaar voor andere gebruikers. Alle andere persoonlijke gegevens die u vrijwillig verzendt als onderdeel van de review zijn zichtbaar voor andere bezoekers van de Site.

Hoe gebruikt Bridesire.nl cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen?

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw internetbrowser op de vaste schijf van de computer worden opgeslagen in de vorm van tekstbestanden. De meeste browsers accepteren cookies standaard, maar als uw browser staat ingesteld op het weigeren van cookies of deze worden verwijderd van uw harde schijf, voorkomt dit dat u delen van deze Site kunt gebruiken. Bridesire.nl gebruikt cookies om:
   * navigatie te versnellen
   * het sitegebruik bij te houden
   * gebruikers en hun toegangsprivileges te herkennen
   * de selectie en aankoop van producten op deze Site mogelijk te maken
   * uw zoekactiviteit en aankopen bij te houden

De cookies van deze Site kunnen en zullen de vaste schijf van een gebruiker niet infiltreren om eventuele vertrouwelijke gegevens te verzamelen.
Deze Site maakt ook gebruik van webbakens (ook bekend als transparante gif-technologie of "action tags") om:
   * cookies te helpen aanleveren
   * het bekijken van web-pagina's bij te houden

Elke elektronische afbeelding op de Site, zoals een reclamebanner, kan functioneren als een webbaken. Wij kunnen gebruik maken van content of advertenties van externe reclamebureaus die mogelijk cookies en webbakens bevatten om te meten hoe vaak webpagina's worden bezocht of hoeveel producten worden aangeschaft. 
Eventuele informatie die deze externe partijen verzamelen via cookies en webbakens is niet gekoppeld aan enigerlei persoonlijke gegevens die wij verzamelen.

Hoe gebruikt Bridesire.nl mijn persoonlijke gegevens?

Intern gebruik: Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw bestelling te verwerken en u klantenservice te bieden. We kunnen uw persoonlijke gegevens intern gebruiken voor het verzamelen van algemene informatie over bezoekers aan deze Site, om de inhoud van de Site en de lay-out ervan te verbeteren, om onze dienstverlening te verbeteren en voor de marketing van onze diensten en producten.

Communicatie met u: Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken om met u te communiceren over onze Site en uw bestellingen. Alle klanten moeten een e-mailadres verstrekken om communicatie met Bridesire.nl mogelijk te maken met betrekking tot geplaatste bestellingen. We kunnen u een bevestiging per e-mail of een SMS-verificatie sturen nadat u zich bij ons hebt geregistreerd, alsmede indien nodig service-gerelateerde aankondigingen (bijvoorbeeld over de tijdelijke opschorting van de dienst vanwege onderhoud). U kunt ook uw e-mailadres of telefoonnummer verstrekken om op uw verzoek op de hoogte te worden gehouden over het binnenkomen van nieuwe merken, productstijlen of producten, of om u aan te melden voor onze e-mail nieuwsbrief, sms-nieuwsbrief en speciale aanbiedingen. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor toekomstige e-mails (zie de Opt-Out/correcties sectie hieronder voor meer details). Omdat we met u moeten communiceren over door u geplaatste bestellingen, kunt u zich niet afmelden voor de ontvangst van e-mails of sms-berichten die zijn gerelateerd aan uw bestellingen.


Verstrekt Bridesire.nl mijn persoonlijke gegevens ooit aan derden?

Wij verkopen goederen, geen gegevens — uw persoonlijke of financiële gegevens worden door ons aan niemand verkocht, verhuurt, verhandeld, in licentie gegeven of anderszins openbaar gemaakt, behalve in de volgende specifieke situaties:
    
Externe dienstverleners:
 Zoals de meeste online detaillisten maken wij soms gebruik van externe dienstverleners om bepaalde taken namens ons uit te voeren. Eventueel aan hen verstrekte gegevens zijn uitsluitend bedoeld om hen bij te staan in hun dienstverlening. We kunnen bijvoorbeeld uw naam, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummer verstrekken aan partners zoals DHL en UPS om de aflevering van uw bestellingen te garanderen, en we kunnen relevante klantgegevens gebruiken om de kwaliteit van de externe dienstverlening te bewaken.
Evenzo moeten wij in verband met het verwerken van betalingen uw creditcardnummer verstrekken aan financiële dienstverleners zoals creditcard-verwerkende en -verstrekkende bedrijven. Wij beschermen alle in het kader van autorisatie verstrekte creditcardnummer met behulp van de meest actuele data-encryptie. (meer hierover vindt u in de onderstaande sectie over Gegevensbeveiliging).

Wettelijke verplichting om gegevens vrij te geven: Wij kunnen eventueel worden verplicht om gegevens te verstrekken indien gedagvaard, vanwege een gerechtelijk bevel of op verzoek van wetshandhavers in het kader van een onderzoek, of indien anderszins wettelijk verplicht om zulke gegevens vrij te geven. We zullen persoonlijke informatie ook vrijgeven indien dit nodig is om onze wettelijke rechten te beschermen of onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen. Zo kunnen we informatie delen om het risico van fraude te beperken, of om fraude te voorkomen door gebruikers die frauduleuze of andere illegale activiteiten proberen uit te voeren op onze Site.

Fusie en/of verkoop van activa:
 Normaal gesproken verkopen, verhandelen of verhuren wij geen persoonlijke gegevens
aan andere bedrijven in het kader van onze bedrijfsvoering. Het is echter mogelijk dat we een ander bedrijf overnemen, fuseren of worden overgenomen, of dat we een deel van of al onze activa afstoten. In dat geval kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan een ander bedrijf, onderworpen aan de dan geldende Privacyverklaring.

Niet-persoonlijk te identificeren gegevens:
 Wij kunnen gegevens die u of andere gebruikers niet persoonlijk identificeren, zoals het aantal dagelijkse bezoekers van een bepaalde pagina, of de grootte van een bestelling geplaatst op een bepaalde datum, delen met derden, zoals reclamepartners.

Hoe beveiligt Bridesire.nl de over mij verzamelde gegevens?

Deze Site omvat fysieke, elektronische en administratieve procedures om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen, waaronder:
     * Beveiliging van alle financiële transacties gedaan via deze site met behulp van Secure Sockets Layer ("SSL") encryptie
     * Uitsluitend medewerkers die een specifieke dienst verschaffen toegang verschaffen tot uw persoonlijke gegevens
     * Uitsluitend samenwerken met externe dienstverleners waarvan wij menen dat ze alle computerhardware afdoende beveiligen.
Bedenk dat, hoewel ons bedrijf is ontworpen met het oog op de bescherming van uw persoonlijke gegevens, 100% veiligheid op dit moment nergens bestaat, zowel online als offline.

Welke keuzes heb ik met betrekking tot het verzamelen van mijn gegevens door Bridesire.nl?

U kunt ervoor kiezen om:
     * uw persoonlijke gegevens te corrigeren of te actualiseren
     * te stoppen met het ontvangen van e-mail op uw e-mailadres
     * te stoppen met het ontvangen van sms-berichten op uw telefoon(s)
     * uw account uit te schakelen om toekomstige aankopen via dit account te voorkomen
Om uw persoonlijke gegevens te corrigeren of te actualiseren, meldt u zich aan bij Mijn Accounts en dient u een verzoek in via de online klantenservice.
Om u af te melden voor e-mails die u ontvangt van Bridesire.nl, klikt u op de afmeldlink onderaan de e-mail en selecteert u de op u betrekking hebbende optie.
Om u af te melden voor sms-berichten die u ontvangt van Bridesire.nl, meldt u zich aan bij Mijn Account en selecteert u de op u betrekking hebbende optie.

Mogen kinderen gebruik maken van Bridesire.nl?

Wij respecteren de privacy van kinderen. We verzamelen niet bewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van kinderen onder 13 jaar. Elders op deze Site hebt u aangegeven en bevestigd dat u ofwel 18 jaar oud bent, of gebruik maakt van de Site onder supervisie van een ouder of voogd.
Als u jonger bent dan 13 jaar verzoeken wij u geen persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, en te vertrouwen op een ouder of voogd om u te helpen bij het gebruik van de Site.

Hoe gebruikt en openbaart Bridesire.nl de offline over mij verzamelde gegevens?

Aangezien Bridesire.nl de meeste gegevens verzamelt via onze Site, heeft dit Privacybeleid alleen betrekking op het online verzamelen van persoonlijke gegevens.
We beschermen ook alle persoonlijke gegevens die wij offline over u verzamelen, bijvoorbeeld door middel van telefoongesprekken. Indien wij telefonisch contact met u opnemen omtrent een bestelling of betaling, zullen we enkel om de persoonlijke gegevens vragen die nodig zijn om uw bestelling te plaatsen of uw probleem op te lossen. Indien we gegevens moeten opslaan met betrekking tot een bestelling, voeren we dit in onze database in via SSL-encryptie (zie de bovenstaande sectie over Gegevensbeveiliging voor meer informatie).

Dit Beleid beoogt niet alle mogelijke offline methoden te behandelen voor het verzamelen of gebruik van persoonlijke gegevens. We zullen het offline verzamelen, gebruiken of veropenbaren van alle persoonlijke gegevens echter behandelen op een wijze die in overeenstemming is met onze online praktijken.

Waar kan ik updates over dit beleid vinden?

Om u op de hoogte te houden van de informatie die wij verzamelen, gebruiken en veropenbaren, zullen we eventuele wijzigingen of updates van deze Privacyverklaring op deze Site publiceren en u aanmoedigen om deze Privacyverklaring regelmatig opnieuw door te lezen. Bij eventuele vragen over de Privacyverklaring verzoeken wij u contact met ons te nemen.